Top картички
Нови картички
Всички картичкиКалендарни празнициПетровден - 29/06Човек за името живее и само с име е човек...
Човек за името живее и само   с име е човек...

Петровден - 29/06: Човек за името живее и само с име е човек...

<< Прати... >>

Ключови думи: картичка, Петър, Павел, Свети, апостоли, поздрави, празнуват, Камен, Камена, Кремена, Павел, Павлин, Павлина, Патриция, Петрана, Петър, Преслава

(името)
Носи го чисто, за да грее от род на род,
от век на век.
Човек за името живее и само
с име е човек.


изглед за голям екран ...