Top картички
Нови картички
Всички картичкиЛипсваш миНаучих, че ....
Научих, че ....

Липсваш ми: Научих, че ....

<< Прати... >>

Ключови думи: прошка, гордост, предразсъдъци, моля

картичка за хората, на които е трудно да си простят и имат нужда да им кажем това:

Научих -
че не винаги е достатъчно
да ти простят другите.
Понякога трябва да се научиш
ти самият да си прощаваш.


изглед за голям екран ...