Top картички
Нови картички
Всички картичкиЧестит ЮбилейЧестит 40-ти РД
Честит 40-ти РД

Честит Юбилей: Честит 40-ти РД

<< Прати... >>

Ключови думи: Рисувана, картичка, честит, четирдесети, юбилей, торта, поздрави, пожелание, звездички, зелено

Честит четирдесети рожден ден. Честит Юбилей
картичка с торта и цифрата 40 в/у нея. Човек е богат със своята цел,
богат е със своя собствен дял
но не с това, което е взел,
богат е с това което е дал.


изглед за голям екран ...