Top картички
Нови картички
Всички картичкиКалендарни празнициДен на детето - 01/06

Поздрави и картички в категория "Ден на детето - 01/06"

Намерени: 81 картички на 7 страници. Показани: 1 до 12 .

1-ви юни е международен ден на детето. Нека бъдат поздравени всички, чустващи се деца, малки или големи.

ДЕН НА ДЕТЕТО

Оценка: Отличен 6

Необходимостта от специална защита на правата на децата е провъзгласена още в Женевската декларация за правата на децата от 1924 г.
С тази декларация за правата на детето мъжете и жените от всички народности, признавайки, че човечеството трябва да даде на детето всичко, което има най-добро, потвърждават своите задължения, вън от всякакви съображения за раса, народност и вяра:
1. Детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно.
2. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва да бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат вразумени, сираците и изоставените трябва да бъдат подпомогнати и прибрани.
3. Детето трябва първо да получава помощ във време на беда.
4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и трябва да бъде защитено от всяко изкористяване.
5. Детето трябва да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя."


Тази декларация е началото на дейността по закрилата на децата. България е приета за член на Международния съюз за закрилата на децата на 13 апр. 1925 г.

Международният ден за защита на децата е учреден през ноември 1949 г. с решение на сесията на Съвета на Международната демократична федерация на жените и се отбелязва ежегодно на 1 юни. За първи път е бил проведен през 1950 г. в 51 страни на света.
На 20 ноември 1959 г. Генералната асамблея на ООН приема Декларация за правата на детето, която провъзгласява равни права на децата в областта на възпитанието, образованието, социалната защита, физическото и духовното развитие независимо от цвета на кожата, националната принадлежност, имущественото състояние и др. Декларацията призовава родителите, обществените организации, правителствата да признаят правата на децата и да съдействат за тяхното осъществяване.

Да са живи и здрави всички деца по света!!!


изглед за голям екран ...